Art zamanlı dil bilimi nedir?

Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi

İlgili olabilecek başlıklar

Art zamanlı nedir?
Art zamanlılık nedir?